Engasjement

Se noen av prosjektene vi er involverte i og våre samarbeidspartneres erfaringer.

To mannlige ansatte i Alva diskuterer noe de jobber med på labben
/01

Alva Industries

I 2020 ble vi invitert med på å investere i Alva Industries, et Trondheims-basert selskap etablert i 2017, som fortsatt var i den tidlige fasen. Jørgen Selnes og team Alva har utviklet en spesielt lett elektromotor som passer særlig godt for droner. Krysse gikk inn med mindre investeringer og det har strukket til for trønderne.

I Alva Industries har Krysse vært en passiv aksjonær og hatt gleden av å se deres fantastiske fremdrift fra sidelinjen. 

Bilde av ansatte i Aviant med en prototype av deres fly
/02

Aviant

Gjennom felles bekjente ble vi høsten 2020 introdusert til en av gründerne bak Aviant, et oppstartselskap med fokus på dronetransport. Spørsmålet var om Krysse ville sikre at Aviant kom på lufta med en mindre investering. Teamet hos Aviant hadde studert sammen og hadde en imponerende innstilling og et særegent driv. Krysse gikk inn som investor og har senere deltatt i enda en finansieringsrunde.

Krysses daglige leder har fungert som en sparringspartner for Aviants gründere. Samarbeidet har vært uformelt og mange ulike problemstillinger har vært diskutert. Det er lett å dele nyttig erfaring og kunnskap når spørsmålene er konkrete. Krysse har hverken hatt representanter i selskapets styre eller tatt betalt for tiden vi har jobbet med dem. Et sterkt eksempel på bistand etter behov!

Oversiktsbilde av et lakseoppdretts-anlegg
/03

Brisk Aqua Service og Brisk Safety

Våren 2021 kom gründeren av Brisk Safety, Truls Malm, til Krysse med en idé om å etablere et servicesenter for oppdrettsnæringen i Finnmark. To av de større oppdretterene i området støttet initiativet med langsiktige kontrakter. Kommunen var positiv til nyetablering. Veien var derfra kort til en avtale om å etablere Brisk Aqua Service.

I tillegg til å investere i egenkapital og yte selskapet lån, engasjerte Krysse seg aktivt i etableringen av servicesenteret og utviklingen av selskapet. I 2022 ble vi også 50/50 partnere i Brisk Safety, et selskap som satser friskt på et nytt og spennende sirkulær-økonomisk konsept rettet mot tauverk. Behovet for å hindre tilflyt av plast i havet er dessverre enormt, og det ønsker vi å bidra til å bekjempe.

/04

Maritime Optima

Maritime Optima ble i 2018 etablert av en håndfull dyktige serie-gründere. Ideen var å bygge moderne digitale verktøy for profesjonelle brukere i maritim sektor. Etter et toalett-besøk på Startuplab, der en av gründerne tilfeldigvis traff tidligere kollega Ketil Solvik-Olsen, forstod Ketil at det kunne være verdt å introdusere selskapet til en annen tidligere kollega fra tiden i Leif Höegh & Co. Slik ble Krysse invitert med som første eksterne/finansielle investor i Maritime Optima i 2020.

Krysse har deltatt som lead investor i to emisjonsrunder, vært representert i selskapets styre og bidratt til å legge forholdene til rette for at grunderskapet skal blomstre og selskapet vokse. Maritime Optima er på god vei til å bli en ledende aktør internasjonalt. Gøy at dette kan skje også med et norsk team med base i Norge.

/05

Pavisus

Via felles bekjente kom anestesilegen Daniel Stoffel til Krysse med en idé om å utvikle et videolaryngoskop (Vi måtte også få det forklart). Videolaryngoskopet hadde funksjoner han selv synes manglet på det han jobbet med til daglig. Vi ble med som en investor i 2021. For å vurdere dette, engasjerte vi to personer i vårt nettverk med spesialkompetanse på feltet. Begge konkluderte med tommel opp og ble også med som ko-investerorer.

Krysses daglige leder har fra starten vært styreleder og aktiv sparringspartner med Daniel og team Pavisus. Patenter har vi søkt, vi har deltatt på messer i USA og fått på plass et advisory board med internasjonale kapasiteter.

Bilde av ansatt i Rufo, som sitter på produktkasser satt opp som en trone
/06

Rufo

Rufo ble etablert i 1983 og har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende produsent av skreddersydde kofferter, transportkasser og 19’’ rack. De kom til Krysse i 2018, med et ønske om å automatisere driften sin og allerede i starten av 2019 var vi i gang. Vi så et stort potensial i bedriften. Morten i Krysse og Knut i Rufo var godt kjent gjennom kunde og leverandør samarbeid gjennom flere år. Slik ble en tillitsbasert investeringssuksess iverksatt!

Vi gikk inn med kompetanse og kapital, og var svært aktive som rådgivere og som en sparringspartner. Rufo har spennende tider i møte, med enda mer automatisering på vei. Og på tross av at vi gikk inn rett før en pandemi peker alle pilene rett oppover!

Bilde av en robotarm som kan bytte ulike verktøy
/07

Smartshift robotics

I 2022 kom en kollega fra automasjonsbransjen til Krysse. Han ville vi skulle se på verktøyskiftløsningen som Kjell Buind i Smartshift Robotics hadde utviklet. Etter en relativt rask vurdering av teknologi, marked og selskap ble Krysse enig med Kjell om en plan for å videreutvikle Smartshift Robotics og finansieringen av denne ved å tegne nye aksjer i selskapet.

Krysse har bidratt aktivt i selskapets styre og i perioder ledet kommersiell side av virksomheten. Selskapet har nå en ny lagoppstilling på plass og interessen internasjonalt har blitt enorm!

Våre samarbeidspartnere sier:

Rufo

"Som et resultat av denne investeringen og den medfølgende ekspertisen, har vi vært i stand til å realisere planer og prosjekter som tidligere hadde blitt utsatt eller manglet nødvendige ressurser."

Knut Steinnes
CEO

Brisk Aqua Service og Brisk Safety

"Samarbeidet med Krysse er profesjonelt, men samtidig basert på tillit. De jobber sammen med deg som en partner, ikke som et rent investeringsselskap."

Truls Malm
CEO

Aviant

"Krysse har hjulpet oss med alt fra finansiering, introduksjoner, strategi, men også daglig drift som god håndtering av personalsaker."

Lars Erik Fagernæs
CEO

Smartshift robotics

"Vi har gått fra å være en underleverandør med lokale kunder, til at vi nå har utviklet og patentert et unikt produkt for robotautomasjon, med kunder spredt over hele verden."

Kjell Buind
Gründer

Pavisus

"Siden Krysse AS kom ombord som vår hovedinvestor, har vi sett betydelige fremskritt. Vi har akselerert utviklingen av vårt produkt og etablert et internasjonalt nettverk innen feltet."

Daniel Stoffel
CEO

Brisk Aqua Service og Brisk Safety

"Etter samarbeidet med Krysse ble inngått har Brisk fått muligheten til å utvikle, videreutvikle og forbedre sine produkter. Vi har blitt en ledende aktør innenfor vårt felt."

Truls Malm
CEO

Er du interessert? Se om vi er rett partner for dere: