Program

I Krysse jobber vi ut ifra tre hovedprogrammer. Under ser du utgangspunktene for hvert av dem. Vi skreddersyr hvert enkelt program og går inn med midler og kompetanse etter behov.

Indikasjon på tall for program 1

Program 1

Gjelder for potensielle samarbeid som krever større finansielle investeringer. Dette er samarbeid der Krysse bruker hele vår kompetanse og nettverk for å bygge et solid fundament for å lykkes internasjonalt. 

Indikasjon på tall for program 2

Program 2

Samarbeidsformer der finansiell investering er stor, men tid og kompetansebidrag er i større grad definert etter vurdering og avtale.

Indikasjon på tall for program 3

Program 3

Mindre finansielle investeringer, der bedriften gjerne har flere investorer på plass, men ønsker ytterligere økonomisk bistand.

* Maks årlig ramme besluttes på årlig investeringsbudsjett. Dette beror også på hva man har realisert i perioden.
** +/- 10% i overgangen mellom programmene.

/ 01

Et typisk Krysse-prosjekt

Vi ønsker å inngå samarbeid med bedrifter idet de går fra start-up til scale-up. Med dette mener vi at vi ønsker å investere i og veilede bedrifter i skaleringsfasen. Typiske Krysse-prosjekter har globalt potensiale i et marked som vokser. Vi er opptatt av at det finnes et lag i bedriften og at produktet/tjenesten har en relevans opp mot vår kompetanse og nettverk.

/ 02

Prosess

For å komme frem til en avtale alle er fornøyde med, går vi frem slik:

STEG 1: Dere ser om Krysse er rett partner gjennom dette skjemaet.
STEG 2: Krysse gjør så en individuell vurdering og tar kontakt.
STEG 3: Vi møtes og fullfører det innledende innsiktsarbeidet.  
STEG 4: Diskuterer behov, forventningsavklaringer, betingelser, program og fremdrift.
STEG 5: Konklusjon.